Participatieraad

 

De Participatieraad Stadskanaal (PRS) is  een onafhankelijke adviesraad. De PRS adviseert het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd over onderwerpen rond het sociale beleid, zoals werk, wonen en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, ouderenzorg en bereikbaarheid.

Wie zijn wij?

De PRS bestaat uit maximaal 15 personen. Wij proberen een brug te zijn tussen inwoners en gemeentebestuur. De leden hebben door hun werk of achtergrond kennis en ervaring over de thema’s rond participatie. De leden zijn ongebonden en onafhankelijk. Momenteel zijn de volgende inwoners van de gemeente Stadskanaal lid van de Participatieraad: Albert Klarenbeek, Albert Lukens, Brenda Moes, Christien Bakker, Gerda Karmelk, Heleen Teuben, Inge Schijvens, Kees Koster, Marion Meedendorp, Priska Beens en Simon Ronda.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Participatieraad bestaat uit drie leden. Vanaf januari 2021 hebben de volgende leden zitting in het DB: Albert Lukens (voorzitter), Albert Klarenbeek (secretaris) en Christien Bakker (penningmeester).

Wat doen we?

De belangrijkste taak is het uitbrengen van adviezen aan het college van burgemeester en wethouders. De PRS doet dit betrokken en slagvaardig op basis van deskundigheid en signalen uit de Stadskanaalster samenleving.

De PRS wil met haar adviezen:

  • De zelfredzaamheid en de participatie van alle inwoners bevorderen.
  • De kwaliteit van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan verhogen.

Hoe werken wij?

Over onderwerpen rond het sociale domein vraagt het gemeentebestuur advies aan de PRS. De PRS kan ook uit eigen beweging adviezen uitbrengen. Onze werkgroepen:

  • maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • arbeidsmarkt/werkgelegenheid
  • armoede en schuldhulpverlening
  • laaggeletterdheid
  • jeugdzorg en ouderenzorg
  • toegankelijkheid, bereikbaarheid en publiek vervoer
  • woonvoorzieningen

De PRS stelt in een voltallige en openbare vergadering de adviezen vast. Elke derde woensdag van de maand komt de PRS bij elkaar, als regel in het gemeentehuis en soms op locatie. Uiteraard houdt het gemeentebestuur bij het nemen van besluiten rekening met onze adviezen.

Hoe komt u in contact met de PRS?

Heeft u vragen, suggesties of ervaringen over genoemde onderwerpen die u met ons wilt delen? Neem dan contact met ons op via participatieraad@stadskanaal.nl.

Of door een brief te sturen naar postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Vergadering bijwonen? Dat kan. Neem contact op door te bellen naar 0599 - 631 631 (gemeentehuis). U vraagt naar het secretariaat van de participatieraad.

Nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief 2021
Nieuwsbrief 2020
Nieuwsbrief 2019
Nieuwsbrief 2018

Jaarverslagen participatieraad

Adviezen participatieraad

Verslagen participatieraad