Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdag 16 maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. U mocht kiezen. U koos de partij waarvan u vindt dat deze u het beste kan vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. De raadsleden controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De leden van de raad houden contact met de inwoners.

Heeft u een vraag over de gemeenteraadsverkiezingen? Neem dan contact met ons op.