U kunt zelf niet stemmen

Heeft u niet de mogelijkheid om zelf te stemmen, omdat u bijvoorbeeld ziek bent, dan kan een ander voor u stemmen. Dit kan met een volmacht. Voorgaande jaren mocht een ander maximaal twee volmachten inleveren. Dit jaar zijn dat er drie.

Op de achterkant van uw stempas staat hoe u iemand kunt machtigen om namens u te stemmen. Dit kan alleen een inwoner zijn uit dezelfde gemeente als waar u woont.

Woont de gemachtigde in een andere gemeente? Dan vult u hiervoor het formulier (model L 8) in en stuurt het naar de gemeente Stadskanaal. Deze aanvraag moet uiterlijk 12 maart 2020 binnen zijn.

Dit kunt u op de volgende manieren doen:

  • Per mail: inscannen en versturen burgerzaken@stadskanaal.nl
  • Per post: versturen naar gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal
  • Persoonlijk: afgeven bij de ontvangstbalie van de gemeente Stadskanaal, Raadshuisplein 1