Kwijtschelding belastingen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen en heffingen van het waterschap. Kwijtschelding vraagt u aan via het Noordelijk belastingkantoor.

Waarvoor kunt u kwijtschelding aanvragen?

Gemeentelijke belastingen:

Heffingen van het waterschap

  • zuiveringsheffing
  • watersysteemheffing ingezetenen

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

U kunt kwijtschelding van ledigingen van uw containers aanvragen. In 2021 schelden wij u maximaal het volgende kwijt:

  • Groene container: 3 keer laten legen 
  • Grijze container: 8 keer laten legen 
  • Ondergrondse container: 27 inworpen

Aanvragen kwijtschelding belastingen

Via het Noordelijk Belastingkantoor kunt u digitaal kwijtschelding aanvragen voor zowel gemeentelijke belastingen als heffingen van het waterschap. Uw verzoek om kwijtschelding moet u binnen zes weken na de aanslagdatum indienen.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie over deze heffingen verwijzen we u naar het Noordelijk Belastingkantoor.

Wat gebeurt er als u kwijtschelding hebt aangevraagd?

De gemeente en het Noordelijk Belastingkantoor beslissen over uw aanvraag kwijtschelding. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen tien dagen na dagtekening van de brief een beroepschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Het adres is Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Motiveer kort en bondig waarom u het niet eens bent met de beslissing. Bent u het niet eens met de beslissing van het Noordelijk Belastingkantoor. In de brief die u van het Noordelijk Belastingkantoor ontvangt staat wanneer en hoe u beroep kunt instellen.