Maarswold

Maarswold ligt dicht bij het centrum van Stadskanaal. Bijna een kwart van de bewoners is 75 jaar of ouder. Voor hen is het prima wonen in Maarswold, vooral met het centrum zo dichtbij. Het grootste deel van de woningen bestaat uit sociale huurwoningen. Er is een aantal 'lege' plekken in de wijk, bijvoorbeeld aan de Utrechtselaan. Daar gaan we, samen met de bewoners, plannen voor bedenken.

Wijkbelang Maarswold

Wijkbelang Maarswold houdt zich voornamelijk bezig met de (sociale) verbinding tussen de bewoners. De leden en vrijwilligers van Wijkbelang Maarswold organiseren wekelijks activiteiten in het buurtcentrum. Dat varieert van biljarten tot creatieve middagen. Voor de kinderen in Maarswold is er eens in de twee weken de Kids Club waar ze onder andere kunnen knutselen.

Wijkvisie

In 2013 is de wijkvisie Maarswold 'Ruimte voor iedereen' vastgesteld. Zoals de titel zegt: in Maarswold is plek voor iedereen: voor gezinnen met kinderen, voor senioren en ook voor mensen met een beperking. Een aantal thema’s uit de wijkvisie is inmiddels uitgevoerd zoals het versterken van de sociale samenhang en het energiezuiniger maken van huurwoningen. De sociale samenhang ontstaat vooral door het organiseren van bewonersactiviteiten in het buurtcentrum.

Buurtcentrum Maarswold

In september 2019 is het nieuwe buurtcentrum aan de Utrechtselaan geopend. Het buurtcentrum biedt onderdak aan Wijkbelang Maarswold, Philadelphia en het ZorgThuis van het Noorderpoort. De cliënten van Philadelphia hebben voor hun dagbesteding eigen ruimten in het buurtcentrum. Daarnaast helpende cliënten met het onderhoud van de dierenweide in de buurt. Het ZorgThuis is een project van Noorderpoort waarin de gemeente meedoet. In het ZorgThuis kunnen oudere bewoners ervaren met welke technologische middelen zij zo lang mogelijk veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen.

Over Maarswold

Aantal bewoners: ruim 2100
Aantal huishoudens: ongeveer 1130
Dorpscoördinator: Anneke Boiten