Goedhart Borgesius

Wethouder Goedhart Borgesius is wethouder voor de VVD. Borgesius is vierde locoburgemeester.

Portefeuille

  • Economie, Innovatie en Duurzaamheid: Economische zaken incl. centrumontwikkeling Stadskanaal, Bedrijventerreinen, Innovatie, Spoorverbinding en transferium, Verdubbeling en verbetering N366, Agenda voor de VeenkoloniĆ«n, Detailhandel en markten, Centrumplan Stadskanaal, Internationale economische contacten, Ontwikkelingssamenwerking, Duurzame energie en energiebesparing, Openbare verlichting
  • Toerisme en Recreatie: Toeristisch beleid, Regionale samenwerking
  • Milieu en Handhaving: Milieubeleid en beheer, Water en riolering, Afval, Bodem, Geluidshinder, Vergunningverlening, toezicht en handhaving
  • Projecten: Centrumontwikkeling Stadskanaal, Local Energy Park, Realisatie Transferium op Local Energy Park, Spoorverbinding Veendam-Stadskanaal-Emmen, Locatiemanager bedrijventerreinen Stadskanaal, Samenwerking in Innovatie (Incl. innovatiewerkplaats), Circulaire economie: van afval naar grondstof, Stadskanaal energieneutraal (nota duurzaamheid), Zonneparken, Innovatie VeenkoloniĆ«n, Waterketen
  • Tijdelijke portefeuille: Sport en Stichting Sportevenementen en talentontwikkeling (SET)