Alteveer

Alteveer is een streekdorp met een veenkoloniaal karakter. Het dorp wordt ook wel Tange-Alteveer genoemd. Voor het dorpshuis De Drijscheer ligt een enorme zwerfsteen met een gewicht van 30 ton. Deze is opgegraven in 1979 tussen Alteveer en Tange.

Dorpsbelang Tange-Alteveer

Dorpsbelang Tange-Alteveer is de verbindende schakel in het dorp. Samen met organisaties, verenigingen en bewoners in het dorp, dragen zij een actief steentje bij aan de leefbaarheid van Alteveer. Dorpsbelang is het aanspreekpunt van de gemeente, maar ook voor andere organisaties zoals Welstad en Lefier.

Dorpsvisie

In 2011 is de dorpsvisie 'Samen werken aan samenwerken' vastgesteld. Gedurende de afgelopen jaren is door diverse partners in Alteveer hard gewerkt om de visie tot uitvoering te brengen. Regelmatig is er met betrokken partners overleg gevoerd over de stand van zaken. Eind 2020 loopt de visie ten einde. In 2021 bespreken we met betrokken partners in Alteveer hoe we verder willen.

Zonnepark

Aan de noordkant van Alteveer wordt een zonnepark gerealiseerd. Dorpsbelang Tange-Alteveer en de bewoners zijn vanaf het begin hierbij betrokken via informatiebijeenkomsten. Het zonnepark wordt landschappelijk ingepast wat betekent dat omwonenden uitzicht op groen behouden. De verwachting is dat het zonnepark in 2021 is gerealiseerd.

Evenemententerrein Veenhofsweg

Sinds kort verzorgt Dorpsbelang het beheer van het multifunctionele evenemententerrein aan de Veenhofsweg. Het bestuur is bezig met het ontwikkelen van evenementen. Men streeft er naar veelzijdige evenementen te organiseren.

Dorpshuis De Drijscheer

Dorpshuis De Drijscheer vormt het middelpunt van het dorp. In het dorpshuis vinden allerlei activiteiten plaats, variërend van gezamenlijke maaltijden tot dansen. De jongeren in Alteveer kunnen er darten. De jongeren hebben hiervoor zelf de handen uit de mouwen gestoken en de dartbanen zelf aangelegd.

Ruilwinkel Alteveer

In De Drijscheer is ook plaats voor de Stichting Ruilwinkel Alteveer. In de ruilwinkel kan men spullen inleveren voor ruilpunten. Met de ruilpunten kan men andere spullen uit de winkel meenemen. Tevens vinden er in de ruilwinkel activiteiten plaats, zoals met elkaar koffiedrinken en bingo. De ruilwinkel heeft ook een eigen Facebookpagina.

Over Alteveer

Aantal bewoners: ongeveer 1150
Aantal huishoudens: bijna 500
Dorpscoördinator: Anneke Boiten