Kwijtschelding belastingen

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen eigen vermogen? Of bent u een kleine ondernemer of zzp-er met een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor gemeentelijke belastingen en heffingen van het waterschap. U kunt kwijtschelding aanvragen via het Noordelijk Belastingkantoor

 

Werkwijze

 U kunt kwijtschelding aanvraag voor gemeentelijke belastingen:

  • onroerende zaakbelasting
  • afvalstoffenheffing 
  • rioolheffing

En voor heffingen van het waterschap (Noordelijk Belastingkantoor)

  • zuiveringsheffing
  • watersysteemheffing ingezetenen

Voorwaarden

Is het uzelf aan te rekenen dat u de aanslag niet kunt betalen? Dan krijgt u geen kwijtschelding.

Als u bezwaar maakt tegen de opgelegde belasting moet u eerst wel de belasting binnen de opgegeven termijn betalen. Het is wel mogelijk om schriftelijk een verzoek in te dienen tot uitstel van betaling. Als u geen uitstel van betaling aanvraagt dan kan de gemeente rente in rekening brengen over het niet betaalde bedrag.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze heffingen verwijzen we u naar het Noordelijk Belastingkantoor.