WOZ-waarde

De gemeente Stadskanaal stelt elk jaar de waarde van alle panden in de gemeente vast. Deze waarde heet de WOZ-waarde. Voor het belastingjaar 2020 zijn alle onroerende zaken gewaardeerd naar de waardepeildatum (het prijsniveau op) 1 januari 2019.
De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Het aanslagbiljet is ook meteen uw WOZ-beschikking. De WOZ-waarde heeft u nodig voor de aangifte inkomstenbelasting. Bewaar het aanslagbiljet daarom goed.

Hoogte WOZ-waarde

Het kan voorkomen dat uw WOZ-waarde behoorlijk is gestegen. En dat de stijging afwijkt van de gemiddelde waardeontwikkeling in onze gemeente. Dit hoeft niet te betekenen dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld. Waar kan deze stijging mee te maken hebben:

 • een verkoopcijfer van de woning zelf of van goed vergelijkbare woningen die aantonen dat de vorige WOZ-waarde veel te laag (of te hoog) was 
 • specifieke marktontwikkelingen per woonplaats, wijk of buurt 
 • specifieke marktontwikkelingen per type woning/marktsegment 
 • een wijziging of verbetering van de woning door nieuwbouw, verbouw, uitbreiding of grondaankoop

Niet eens met de hoogte van de WOZ-waarde

Vindt u dat de WOZ-waarde onjuist is vastgesteld, dan heeft u de mogelijkheid om hiertegen bezwaar te maken. Als bezwaar is gemaakt, wordt de waardebepaling opnieuw bekeken en over gedaan. Het resultaat van dit onderzoek kan zijn dat de waarde wordt verlaagd, gelijk blijft of wordt verhoogd.

Let op: U kunt geen bezwaar meer maken tegen de WOZ-beschikking / aanslagbiljet met dagtekening 30 juni 2020. Dit was mogelijk binnen 6 weken na de dagtekening. Dit termijn is verstreken.

WOZ-waarden opvragen?

De WOZ-waarde van woningen is voor iedereen openbaar. Op  www.wozwaardeloket  kan iedereen de WOZ-waarde van huizen in onze gemeente en veel andere gemeenten bekijken. Zoeken kan op adres, plaats of postcode. Bij het klikken op een pand op de kaart komen verschillende gegevens in beeld zoals:

 • de actuele WOZ-waarde
 • de WOZ-waarde van het voorgaande jaar
 • het bouwjaar

Taxatieverslag

Als u een WOZ-beschikking heeft ontvangen, kunt u de gemeente vragen om een taxatieverslag. U doet dit door een e-mail te sturen naar belastingen@stadskanaal.nl.  

Wat staat er op het taxatieverslag? 
Hierop staan gegevens die van belang zijn voor de waardebepaling:

 • soort object 
 • bouwjaar 
 • grootte van het object (inhoud) 
 • kadastrale gegevens (oppervlakte) 
 • koopsom en WOZ-waarde van één of meer vergelijkbare objecten