Regenboogconvenant

Op 11 oktober 2019 heeft de gemeente Stadskanaal samen met de provincie Groningen het regenboogconvenant ondertekend. Met dit convenant zetten wij ons als partners in voor veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTi’ers in onze gemeente, zodat iedereen zichzelf kan zijn. LHBTI staat voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen.

Elk jaar op 11 oktober is het Coming Out-dag. Deze dag hijsen we de Regenboogvlag in alle Groningse gemeenten. Hiermee staan we stil bij de emancipatie en zichtbaarheid van de LHBTI inwoners.

LHTBTI Veenkoloniën Westerwolde

‘LHBTI Veenkoloniën Westerwolde’ is een werkgroep opgericht in onze regio zodat er een contactpunt is voor iedereen uit de LHBTI gemeenschap. Als startende club heeft men zich ingezet om goed zichtbaar te zijn in diverse gemeenten. Met een informatiestand bij diverse jaarmarkten, braderieën en bijvoorbeeld de leer-en doemarkt in de regio hebben ze inmiddels veel verhalen gehoord en leuke reacties gehad. Ze willen graag informatie delen en uitstralen dat mensen krachtig in hun eigen rol kunnen staan, in plaats van in de slachtofferrol.

Werkgroep in Stadskanaal

Stadskanaal is vanuit het regenboogconvenant gestart met een kleine werkgroep, bestaande uit de burgemeester, raadsleden en ervaringsdeskundigen om de afspraken uit het convenant verder uit te werken. De werkgroep Stadskanaal hecht vooral waarde aan het op gang brengen van een beweging met als belangrijkste punten:

  • Mogelijkheden voor ontmoetingen
  • Bewustwording
  • Voorkomen van (vaak onbedoeld) kwetsend gedrag
  • Goede informatie en voorlichting
  • Extra aandacht voor kwetsbare jongeren en ouderen
    • bijvoorbeeld in de sport (voetbalwereld)
    • bijvoorbeeld in de zorg

Hiervoor heeft de werkgroep contact met belangenorganisaties, zoals het COC Groningen&Drenthe, Roze 50+ Oldambt. Maar ook met andere ervaringsdeskundigen, Stichting Welstad (zoals jongerenwerk, maatschappelijk werk), kerken, Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid, Discriminatie Meldpunt Groningen. De werkgroep gaat hiervoor een lokaal actieplan opstellen.

Meer informatie?