Visie op zonne-energie

De gemeente Stadskanaal streeft ernaar om in 2050 een 100% energie neutrale gemeente te zijn. Zonne-energie is een kansrijk middel om dat doel te bereiken. In totaal wil de gemeente 600 hectare zonnepanelen gebruiken om duurzame energie op te wekken.

Stadskanaal op Zon

Om initiatieven voor zonneparken te beoordelen heeft de gemeente een visie opgesteld: Stadskanaal op Zon. Deze is in maart 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. De visie maakt onderscheid tussen twee zones, die elk andere criteria hebben:

  • Oplaadzone - gebied waar ruimte is voor het op grotere schaal opwekken van zonne-energie;
  • Landschappelijke zone - gebied waar ruimte is voor kleinschalige vormen van zonne-energie. Dit is  op basis van maatwerk.

De oplaadzone

De eerste initiatieven die in 2018 zijn ontvangen waren bij elkaar zo’n 100 hectare groot en vallen grotendeels in de oplaadzone. Daarna kwam een nieuw initiatief in de oplaadzone voor een park van 200 hectare. Een zonnepark met deze omvang kan zorgen voor grotere gevolgen voor het landschap. Daarom heeft de gemeente de omvang van en de landschappelijke voorwaarden voor de oplaadzone verder uitgewerkt. Eind 2019 heeft de gemeenteraad deze aanvulling op de visie Stadskanaal op zon uit 2018 vastgesteld.

Gebiedsfonds

In de visie Stadskanaal op zon is aangegeven dat het belangrijk is dat zonneparken bijdragen aan de leefbaarheid en duurzaamheid binnen de gemeente. Een zonnepark kan een financiële bijdrage leveren aan het gebiedsfonds. Het gebiedsfonds Stadskanaal op zon heeft als doel om gebiedsversterkende maatregelen mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

Waar staan we nu?

In 2019 is besloten om een tijdelijke pauze op initiatieven te leggen. Zo kan de gemeente de voortgang van de 600 hectare zonnepark evalueren. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van lokaal eigenaarschap van zonneparken. De verwachting is dat dit gebeurt in het vierde kwartaal van 2020.