Zorgmelding

De wet BOPZ is vervangen door de wet Verplichte GGZ (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang. De grootste verandering is de rol van de gemeente in de WVGGZ en dat er ook in de thuissituatie verplichte zorg opgelegd kan worden middels een zorgmachtiging. De oude In Bewaring Stelling (IBS) wordt vervangen door de crisismaatregel, deze maatregel kan worden opgelegd in situaties waarin direct gehandeld moet worden.

Indien er sprake is van een acute situatie belt u 112

 

De crisismaatregel

Er is sprake van onmiddellijk dreigend ernstig nadeel voor de persoon zelf of zijn omgeving. Het is niet nodig dat er al iets ernstigs is gebeurd, de kans daarop is voldoende. Maar die kans op ernstig nadeel moet natuurlijk wel reƫel en acuut zijn. Er moet een ernstig vermoeden zijn dat de situatie voortkomt uit een psychiatrische aandoening, dit dient door een psychiater vastgesteld te worden in de procedure.

Er is geen tijd om de procedure voor een zorgmachtiging te volgen omdat het ernstig nadeel onmiddellijk dreigend is.

 

De Zorgmachtiging

Inwoners kunnen melding doen bij de gemeente in het kader van een Zorgmachtiging:

Een zorgmachtiging is een machtiging van de rechter waarmee verplichte zorg toegepast kan worden bij iemand met een psychische stoornis die ernstig nadeel tot gevolg heeft. De rechter verleent een zorgmachtiging alleen als vrijwillige zorg niet mogelijk is, terwijl zorg wel noodzakelijk is om het ernstig nadeel weg te nemen.

Verplichte zorg wordt zo mogelijk ambulant toegepast, dus zonder opname in een GGZ-instelling. Maar zo nodig kan ook een opname verplicht worden opgelegd.

Criteria:

  • Er is sprake van (dreigend) ernstig nadeel
  • Door een psychische stoornis veroorzaakt de persoon ernstig nadeel of dreigt dit te veroorzaken voor zichzelf, voor een ander of voor personen of goederen in het algemeen.
  • Er is geen alternatief
  • Er zijn geen mogelijkheden meer voor vrijwillige zorg.

Inwoners kunnen hierover een melding doen bij de gemeente via de mail gemeente@stadskanaal.nl  of telefonisch 0599-631631

Vermeld:  

  • Contactgegevens van de melder
  • Gegevens van de betrokkene
  • De situatie in het kort

Binnen 3 werkdagen neemt een van onze specialisten contact met de melder op om de situatie door te nemen en na te gaan of er sprake is van toepassing van de WVGGZ.

 

Meer informatie

https://www.dwangindezorg.nl/wvggz/over-de-wvggz