Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet

Een ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en horecawet geeft u als ondernemer toestemming tot het verstrekken van zwak-alcoholische dranken tijdens evenementen.U vraagt de ontheffing minimaal acht weken voor het evenement aan. Dit kan alleen als u:

  • in het bezit bent van een Verklaring Sociale Hygiëne.
  • 21 jaar of ouder bent.

U ontvangt binnen acht weken schriftelijk bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van uw aanvraag om ontheffing. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens acht weken.

Aanvragen

Download het formulier Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet (PDF). Stuur het formulier naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

U kunt ook bij ons op het gemeentehuis langskomen om een ontheffing aan te vragen, bel ons voor een afspraak via (0599) 631 631. Het is handig als u het formulier Aanvraag ter verkrijging van een ontheffing als bedoeld in art. 35 Drank- en Horecawet (PDF) ingevuld meeneemt, samen met de gevraagde bijlagen.

Via internet aanvragen niet mogelijk

Kosten

Een ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet kost € 39,50 (2021).

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.