Rioolaansluiting

Elk gebouw dat vuil- of regenwater loost moet op de daarvoor bestemde riolering worden aangesloten. Bij nieuwbouw van een bedrijfspand moet u bij de gemeente een aanvraag doen om aangesloten te worden op het gemeentelijke riool. De gemeente vertelt u op welke gemeentelijke riolering u wordt aangesloten.
U moet op uw perceel voorzieningen treffen om aan te sluiten op het gemeentelijke riool. De gemeente legt een rioolaansluiting aan vanaf het hoofdriool tot de kadastrale erfgrens van het perceel. Voor de aanleg van de rioolaansluiting maakt de gemeente een offerte. Na betaling legt de gemeentelijke aannemer de aansluiting(en) aan.

Aanvragen

Download het formulier Verzoek om aansluiting op het gemeenteriool (PDF).
Stuur het formulier naar de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Stuur een tekening van de geplande riolering mee.

U kunt ook bij ons langskomen om een aansluiting op het gemeenteriool aan te vragen, bel ons voor een afspraak via (0599) 631 631.
Het is dan handig als u het aanvraagformulier alvast invult en een tekening van de geplande riolering meeneemt.

Via internet aanvragen niet mogelijk

Kosten

Voor de aanleg van de rioolaansluiting maakt de gemeente een offerte. De kosten gaan over het algemeen richting de duizend euro of meer. Aanleg van het riool wordt duurder als:

  • er sprake is van asfaltverharding.
  • uw rioolaansluiting een afwijkende diameter heeft (de standaard diameter is maximaal 160 millimeter).
  • er gebruik wordt gemaakt van pompen en persleidingen.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.