Uitkering voor zelfstandigen 55 jaar en ouder (IOAZ)

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
  • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige. Daarvoor werkte u 7 jaar als zelfstandige of in loondienst.
  • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week.
  • Uw partner wordt als zelfstandige aangemerkt en heeft zelf recht op IOAZ als deze 55 jaar of ouder is, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. En minimaal 525 uur per jaar meewerkt in het bedrijf.
  • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar gemiddeld minder geweest dan € 27.021 (bedrag in 2022). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Als uw partner meewerkt in het bedrijf dan tellen deze inkomsten mogelijk mee. Dit geldt voor de meewerkvergoeding (boven de € 5.000) en het winstaandeel. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
  • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 27.597 (bedrag per 1 januari 2022). De gemeente zal dit onderzoeken.
  • Het inkomen per maand is, na beëindiging van het bedrijf, lager dan de toepasselijke uitkeringsnorm.
  • U dient de aanvraag voor een IOAZ-uitkering in voordat het bedrijf wordt beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u het bedrijf binnen een periode van 19 maanden. Het recht op een IOAZ-uitkering ontstaat niet eerder dan dat het bedrijf beëindigd is.

Hoe hoog is de IOAZ

De IOAZ vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Twee soorten inkomsten zijn van invloed op de hoogte van uw uitkering:

  • Inkomsten uit werk van u of uw partner.
  • Inkomsten in verband met werk (bijvoorbeeld: WW , WAO , VUT , pensioen, studiefinanciering, winst uit onderneming).

Vermogen is uw totaal aan bezittingen zoals spaargeld, een eigen huis, een auto en sieraden, verminderd met de schulden die u moet aflossen. De waarde hiervan wordt altijd uitgedrukt in geld. Uw vermogen tot € 142.920,00 wordt buiten beschouwing gelaten. Heeft u meer, dan wordt 4% van het meerdere beschouwd als inkomen.

Aanvragen

U moet de IOAZ-uitkering aanvragen voordat u met uw zelfstandig beroep of eigen bedrijf bent gestopt. U vraagt een IOAZ-uitkering aan in de gemeente waar u woont (dus niet in de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is). U doet de aanvraag in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Dat kan op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. De procedure duurt maximaal acht weken vanaf aanvraagdatum en kan in sommige gevallen worden verlengd. Bijvoorbeeld wanneer er moet worden gewacht op aanvullende gegevens. Zorg dat daarom u alle gevraagde informatie op tijd aanlevert. Zo voorkomt u dat de procedure langer gaat duren.

Kosten

Aan het aanvragen van IOAZ uitkering zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.

Tegenprestatie

De gemeente vraagt aan mensen met een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ om iets terug te doen voor zijn of haar uitkering. We noemen dit een tegenprestatie. De tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Bekijk de kenmerken en voorbeelden.