Omgevingsvisie

Iedere gemeente moet een één omgevingsvisie maken waarin ze rekening houdt met de verschillende belangen in een gebied. De gebruiker van de leefomgeving staat centraal bij het maken van de omgevingsvisie. Hoe moet uw leefomgeving eruit zien? Wat is belangrijk voor uw leefomgeving? Waar moet rekening mee gehouden worden?

Waar staan we nu?

De gemeente heeft een Verkenning Omgevingsvisie opgesteld. Dit document heeft geen juridische status. Het is niet meer en niet minder dan een verkenning van de onderwerpen waar we het over moeten hebben met elkaar. Het is bedoeld als gespreksstof voor gesprekken met u als inwoner of ondernemer. En voor onze maatschappelijke instellingen en medeoverheden.

Planning

De planning van deze gesprekken was in de periode van maart tot en met juni 2020. Door de maatregelen rondom de coronacrisis was dit niet mogelijk. De gemeente wil na de zomer van 2020 hiermee starten. Op dit moment kijkt de gemeente naar mogelijkheden om de gesprekken met u te kunnen voeren. Bijvoorbeeld in kleine bijeenkomsten of digitale gesprekken om zo uw mening of ideeën te horen.