Omgevingswet

Vanaf 1 juli 2022 komen alle regels over onze fysieke leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. De omgevingswet gaat over wat ‘buiten’ te zien, voelen, ruiken en horen is. Bijvoorbeeld: het bouwen of slopen van een gebouw, de infrastructuur, het milieu en de natuur. Deze wet is overzichtelijker dan de huidige wetgeving en heeft minder regels. Er komt voor inwoners en ondernemers één omgevingsloket voor het digitaal aanvragen van een vergunning en het verkrijgen van informatie over vergunningen en regels. Het belangrijkste doel om de omgevingswet in te voeren is om met minder regels de leefomgeving meer centraal te stellen en daarbij ruimte te kunnen bieden voor maatwerk. Sneller een besluit op een aanvraag is ook een doel van de Omgevingswet.

Toepassen Omgevingswet

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet oefenen we alvast met de richtlijnen van die wet door het maken van een bestemmingsplan met onderdelen uit de omgevingswet. Dat plan noemen we alvast een omgevingsplan. Ook maken we een omgevingsvisie met kenmerken uit de nieuwe wet.

Op dit moment bereiden we het omgevingsplan en de omgevingsvisie voor. Het streven is om in de eerste helft van 2022 de eerste versies in ontwerp gereed te hebben.

Planning

Omgevingswetingevoerd1 juli 2022
Ontwerp omgevingsplangereed1e helft 2022
Omgevingsvisiegereedeind 2022

*Dit is de planning op hoofdlijnen. Kijk voor de planning bij de pagina’s over het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Omgevingsplan door te bellen naar (0599) 631 631.