Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2023 komen alle regels over onze leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. De omgevingswet gaat over wat ‘buiten’ te zien, voelen, ruiken en horen is, zoals het (ver)bouwen van een gebouw, de wegen, het milieu en de natuur. De wet is overzichtelijker dan de huidige wetgeving en heeft minder regels. Er komt voor inwoners en ondernemers één omgevingsloket voor het digitaal aanvragen van een vergunning en het opvragen van informatie over vergunningen en regels. De invoering van de wet betekent minder regels, meer oog voor de leefomgeving, ruimte voor maatwerk en sneller een besluit op een aanvraag omgevingsvergunning.

Toepassen Omgevingswet

In voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet oefenen we alvast met de richtlijnen van die wet bij het maken van een bestemmingsplan met onderdelen uit de omgevingswet. Dat plan noemen we een omgevingsplan. Ook maken we een omgevingsvisie met kenmerken uit de nieuwe wet. Op dit moment bereiden we het omgevingsplan en de omgevingsvisie voor.

Omgevingsplan

Op 8 juni 2022 publiceren wij het voorontwerp omgevingsplan. Vanaf 9 juni vanaf 12.00 uur t/m 21 juli 2022 ligt het voorontwerp ter inzage.

Omgevingsvisie

Op dit moment bereiden wij het opstellen van de omgevingsvisie voor. De planning is dat we eind 2022 het ontwerp omgevingsvisie klaar hebben en ter inzage leggen.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Omgevingsplan door te bellen naar (0599) 631 631.