De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, bieden wij ondersteuning in het vervoer van uw kind naar de school. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind ook in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, omdat de school ver weg is. Onze ondersteuning is van toepassing op verschillende vormen van vervoer: fiets, eigen auto, openbaar vervoer en aangepast vervoer (taxi). Ons uitgangspunt is het vergroten van de zelfredzaamheid van u en uw kind, waarbij de inzet van familie, vrienden en vrijwilligers vanzelfsprekend van grote waarde is. Wij bekijken per leerling of leerlingenvervoer nodig is en in welke vorm.

De gemeente kan kosten voor leerlingenvervoer geheel of gedeeltelijk vergoeden. Het kan gaan om een onkostenvergoeding voor openbaar vervoer, eigen vervoer of aangepast vervoer (taxi).

Kosten

Afhankelijk van uw inkomsten moet u voor het leerlingenvervoer een eigen bijdrage betalen.

Aanvragen

Het aanvragen van leerlingenvervoer is gratis. Download het juiste aanvraagformulier. Stuur het formulier naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal.

Schooljaar 2019-2020

Voorwaarden

De minimale afstand van huis naar school is zes kilometer.

Sommige leerlingen kunnen niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Zij hebben bijvoorbeeld een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap. Deze leerlingen komen mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer, ook als de afstand van huis tot school minder dan zes kilometer is.

Meenemen

Als u leerlingenvervoer aanvraagt moet u verschillende bijlagen meesturen. Welke bijlagen u mee moet sturen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het gaat in ieder geval om de volgende bijlagen:

Basisonderwijs:

 • Bewijs van inschrijving bij de school
 • Eventueel een verklaring van uw geloofsovertuiging
 • IB60 formulier over het jaar 2017 (via website Belastingdienst)

Speciaal basisonderwijs:

 • Toelaatbaarheidsverklaring: Dat is een verklaring waaruit blijkt dat uw kind is getoetst voor een school voor speciaal basisonderwijs.
 • IB60 formulier over het jaar 2017 (via website Belastingdienst)
 • Wanneer uw kind 9 jaar of ouder is: een vervoersadvies.

Voortgezet speciaal onderwijs:

 • Toelaatbaarheidsverklaring
 • Vervoersadvies

Ander mogelijke bijlagen:

 • Werkgeversverklaring
 • Verklaring van een professional

Meer informatie

www.publiekvervoer.nl is een (nieuwe) website waar wij als gemeente bij aangesloten zijn. Op de website van Publiek Vervoer kunt u:

 • (extra) informatie lezen over leerlingenvervoer
 • een compliment of klacht indienen
 • informatie vinden over actualiteiten op het gebied van vervoer