Leerlingenvervoer

De gemeente is verantwoordelijk voor het leerlingenvervoer. Als uw kind niet zelfstandig naar school kan, bieden wij ondersteuning in het vervoer van uw kind naar de school. Bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, een beperking of gedragsproblemen. Soms kan uw kind ook in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, omdat de school ver weg is. Onze ondersteuning is van toepassing op verschillende vormen van vervoer: fiets, eigen auto, openbaar vervoer en aangepast vervoer (taxi). Ons uitgangspunt is het vergroten van de zelfredzaamheid van u en uw kind, waarbij de inzet van familie, vrienden en vrijwilligers vanzelfsprekend van grote waarde is. Wij bekijken per leerling of leerlingenvervoer nodig is en in welke vorm.

De gemeente kan kosten voor leerlingenvervoer geheel of gedeeltelijk vergoeden. Het kan gaan om een onkostenvergoeding voor het gebruik van de fiets, eigen vervoer, openbaar vervoer of taxi (aangepast vervoer).

Kosten

Afhankelijk van uw inkomsten moet u voor het leerlingenvervoer een eigen bijdrage betalen.

Aanvragen

Het aanvragen van leerlingenvervoer is gratis. Leerlingenvervoer dient voor elk schooljaar opnieuw te worden aangevraagd. Ouders van leerlingen die al een vergoeding voor het leerlingenvervoer ontvangen krijgen een aanvraagformulier thuisgestuurd.

Aanvraagformulier leerlingenvervoer (schooljaar 2021-2022)

Voorwaarden

De minimale afstand van huis naar school is zes kilometer.

Sommige leerlingen kunnen niet zelfstandig met het openbaar vervoer reizen. Zij hebben bijvoorbeeld een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking. Deze leerlingen komen mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer, ook als de afstand van huis tot school minder dan zes kilometer is.

Meesturen

Als u leerlingenvervoer aanvraagt moet u verschillende bijlagen meesturen. Welke bijlagen u mee moet sturen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het gaat in ieder geval om de volgende bijlagen:

  • Verklaring/brief van een deskundige anders dan de school/huisarts
  • Kopie verbinding openbaar vervoer
  • IB60 formulier over het jaar 2019 (via website Belastingdienst)

Meer informatie

Op de website van publiek vervoer vindt u meer informatie over het taxivervoer, zoals:

  • reizen met het leerlingenvervoer
  • wat kan u verwachten van de chauffeur
  • wat verwachten we van u
  • een compliment of klacht indienen