Woo-verzoek

Iedereen kan de gemeente om informatie vragen over wat de gemeente doet of besloten heeft. Zo’n vraag om informatie noemen we een Woo-verzoek. Woo is de afkorting van Wet open overheid. Voorheen was dit de Wob (Wet openbaarheid van bestuur).

De informatie van de gemeente is in principe openbaar. U kunt bijvoorbeeld besluiten van de raad en het college van burgemeester en wethouders lezen op onze website. Soms maakt de gemeente informatie niet openbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om persoonsgegevens of bedrijfsgegevens.

  Hoe doet u een Woo-verzoek?

  U kunt een brief schrijven naar het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@stadskanaal.nl. Bellen kan ook naar 0599-631 631. U vraagt dan naar de Woo-contactpersoon.

  Dit heeft de gemeente nodig om uw verzoek om informatie goed te beantwoorden:

  • Geef duidelijk aan waar uw verzoek over gaat.
  • Als u precies weet welk document u wilt zien, maakt dat het beantwoorden van uw verzoek makkelijker.

  Wat gebeurt er met uw Woo-verzoek?

  De gemeente neemt uw verzoek in behandeling en antwoordt zo snel mogelijk. Als er geen bezwaar is tegen het geven van de informatie, krijgt u de documenten toegestuurd.

  De gemeente heeft volgens de Wet open overheid vier weken de tijd om een antwoord te sturen op uw verzoek. Als de gemeente daarna nog tijd nodig heeft, kan dit met twee weken verlengd worden. Daar krijgt u een bericht van waarin de gemeente uitlegt waarom het langer duurt.

  Het kan zijn dat informatie over of van een persoon of bedrijf in de documenten voorkomt. Zij kunnen bezwaar hebben tegen het vrijgeven van de informatie. Daarover moet dan eerst een besluit genomen worden.

  Uw verzoek kan worden afgewezen als:

  • het de veiligheid van de staat in gevaar brengt.
  • het vertrouwelijke gegevens van personen of bedrijven bevat.
  • het voor inspectie, controle en toezicht door de overheid niet goed is de gegevens openbaar te maken.
  • respect voor de persoonlijke levenssfeer belangrijker is dan het openbaar maken.

  Als u het niet eens bent met de afwijzing kunt u bezwaar maken. Daar krijgt u informatie over in de brief.

  Wat kost een Woo-verzoek?

  Een Woo-verzoek is gratis. Soms kan de gemeente kopieerkosten in rekening brengen. Daarover krijgt u dan van tevoren bericht.

  Meer weten?

  Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons bellen via 0599-631 631. De Woo-contactpersoon helpt u graag verder.