Sociaal participatiefonds

Heeft u weinig geld te besteden, omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor de participatieregeling. Het Sociaal Participatiefonds is een vergoeding voor de kosten van bijvoorbeeld abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen voor (plaatselijke) voorzieningen.

De vergoeding is onder andere bedoeld voor:

 • abonnement tijdschrift of dagblad
 • contributie sport- of andere verenigingen, zwemmen, kosten van bijbehorende sportkleding
 • bezoek theater, bioscoop, concert, museum, dierentuin, attractiepark
 • ouderbijdrage peuterspeelzaal
 • kosten abonnement telefoon en/of internetprovider
 • cursussen, lesgeld muziekschool, zwemlessen en dergelijke
 • schoolactiviteiten
 • contributie bibliotheek

Bedragen

Als uw aanvraag voor het Sociaal Participatiefonds wordt toegekend, ontvangt u een vast bedrag van € 120,00 (2020). Daarnaast ontvangt u per gezinslid een bedrag van € 84,00 (2020). Het geldt niet voor een inwonende zoon/dochter van 18 jaar of ouder. Heeft u een kind jonger dan 18 jaar dat bij u thuis woont? En gaat dit kind naar het voortgezet onderwijs (zit dus niet meer op de basisschool)? Dan ontvangt u voor dit kind € 120,00 (2020) extra.

 

Werkwijze

Wij sturen aan bestaande klanten elk jaar automatisch een aanvraagformulier. Heeft u vorig jaar een tegemoetkoming Sociaal Participatiefonds ontvangen? Dan sturen wij u dit jaar automatisch een aanvraagformulier. Hieronder kunt u lezen wanneer u van ons een aanvraagformulier ontvangt:

 • 9501 AA t/m 9501 KB - week 9
 • 9501 KC t/m 9501 ZZ - week 12
 • 9502 AA t/m 9503 BD - week 15
 • 9503 BE t/m 9581 CM - week 18 
 • 9581 CN t/m 9661 ZZ - week 21 

Bent u geen bestaande klant? Vul dan het contactformulier minimaregelingen in.

U kunt ook langskomen op het gemeentehuis. Dat kan ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur. Dan zijn onze specialisten aanwezig. Zij kunnen u verder informeren over of u in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit het Sociaal Participatiefonds en/of andere regelingen. Maak van tevoren wel een afspraak door te bellen naar (0599) 631 631.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het Sociaal Participatiefonds, moet u 21 jaar of ouder zijn en al minstens 36 maanden een inkomen hebben lager dan de inkomensgrens.

Inkomensgrenzen (2020):

Voor het sociaal participatiefonds geldt een inkomensgrens van 110% van de bijstandsnorm:

 • Echtpaar, samenwonenden: € 1.580,99 / AOW -gerechtigd € 1.679,19
 • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1.106,69 / AOW -gerechtigd € 1.237,56

Vermogensgrens (2020):

 • Alleenstaande: € 6.225,00
 • Gezin: € 12.450,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee.