Inkomensgrenzen 2021

Geldend voor:echtparen/samenwonendenalleenstaande/alleenstaande ouder
 niet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigdniet AOW-gerechtigdwel AOW-gerechtigd
Bijzondere Bijstand€ 1756,74€ 1854,88€ 1229,72€ 1367,98
Bijzondere Bijstand (bewindvoerder,
curator, mentor, PGB beheer)
€ 1463,95€ 1545,73€ 1024,77€ 1139,98
Sociaal Participatiefonds, Witgoedregeling, Individuele inkomenstoeslag, schoolpakket€ 1610,35€ 1700,30€ 1127,25€ 1253,98
Collectieve ziektekostenregeling€ 1903,14€ 2009,45€ 1332,20€ 1481,97

*Het gaat in de tabel om het toetsingsinkomen. Dat is zonder vakantiegeld.

Let op: Als u uw woning met meerdere volwassenen deelt, kan het zijn dat de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand lager wordt. We noemen dit de kostendelersnorm.

Vermogensgrens 2021

  • Alleenstaande: € 6.295,00
  • Echtpaar, samenwonenden, alleenstaande ouder: € 12.590,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee (met uitzondering van Individuele inkomenstoeslag).