Individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is bedoeld als financiële steun voor studenten met een beperking.

Voor wie

Als u wel zou kunnen werken, maar vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen na uw studie, dan heeft u mogelijk recht op individuele studietoeslag. De studietoeslag is bedoeld voor studenten van 18 jaar en ouder met een beperking die recht hebben op studiefinanciering of WTOS. U moet echter wel mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie na uw studie. Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent komt u niet in aanmerking.

Bedragen

De hoogte van de toeslag is € 1.281,- (2020) per jaar. Een individuele studietoeslag wordt per studiejaar eenmalig als één bedrag uitbetaald. U mag zelf bepalen waaraan u de toeslag besteedt.

Aanvragen individuele studietoeslag

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag, neem dan contact via (0599) 631 631. U kunt ook langskomen in het gemeentehuis op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. Dan zijn onze specialisten aanwezig. Zij kunnen u informeren over of u in aanmerking komt voor de individuele studietoeslag.

Afhandeling aanvraag individuele studietoeslag

De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken vanaf het moment dat wij alle bewijsstukken hebben ontvangen.