Verklaring omtrent gedrag (VOG)

In een verklaring omtrent gedrag staat dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. U vraagt een verklaring omtrent gedrag aan in de gemeente waar u staat ingeschreven. Het ministerie van Justitie geeft de verklaring af.

Kosten

Verklaring omtrent gedrag € 41,35

Werkwijze

Voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag maakt u online een afspraak. Langskomen tijdens de openingstijden van burgerzaken kan ook. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Kunt u uw aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag (VOG) niet zelf indienen bij uw gemeente? Dan kunt u iemand machtigen.

Meenemen

U heeft een legitimatiebewijs en een ingevuld aanvraagformulier nodig. Het formulier ontvangt u van degene die u om een verklaring omtrent gedrag verzoekt. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden op de website van het ministerie van Justitie.

U kunt ook iemand machtigen om voor u de aanvraag te doen. U machtigt iemand door een schriftelijke machtiging met de volgende gegevens:

  • Naam en adresgegevens van uzelf en van de gemachtigde;
  • Geboortedatum van uzelf en van de gemachtigde;
  • Kopie van het legitimatiebewijs van uzelf en van de gemachtigde.