Meldcode

Deze meldcode helpt medewerkers in dienst van de gemeente om met een gestandaardiseerde werkwijzer een melding te doen (bij vermoeden) van huiselijke geweld en/of kindermishandeling. Door de aanpassingen in de Wet huiselijk geweld en kindermishandeling is een nieuwe versie opgesteld die vanaf 1 mei 2019 van kracht is.

Bestand: 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Stadskanaal'