Registratie levenloos geboren kind

Ouders die dat wensen kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit geldt met terugwerkende kracht, dus ook eerder stilgeboren kinderen kunnen worden opgenomen in de basisregistratie. De duur van de zwangerschap is hierbij van niet van belang.

Werkwijze

U kunt het verzoek vervolgens op twee manieren indienen:

  • Schriftelijk: vul het formulier in, voeg een kopie van de akte van geboorte (levenloos) toe en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de verzoeker en stuur de papieren retour (retouradres staat vermeld op formulier).
  • Afspraak: maak een afspraak, neem het ingevulde formulier, de akte van geboorte (levenloos) en een geldig legitimatiebewijs mee.

 

Het verzoek moet door de ouder zelf worden gedaan. Het is niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.

Voorwaarden

Voor de registratie hebben wij een akte van geboorte (levenloos) nodig. Als u nog geen akte van geboorte (levenloos) heeft dan kunt u dit alsnog aanvragen bij de gemeente waar uw kind is geboren.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.