Duurzaamheidslening

Met de duurzaamheidslening kunt u energiebesparende maatregelen aan uw woning uitvoeren. Let op: het budget is momenteel niet toereikend om nieuwe aanvragen in behandeling te nemen. Zodra dit weer het geval is, wordt het hier gemeld. Kijk ook eens naar de energiebespaarlening.

Werkwijze

Met de duurzaamheidslening sluit u tegen lager rentepercentage dan de marktrente een lening af. De rente wordt vastgesteld op het moment dat de aanvraag bij SVn binnen is met een minimum van 1,6%.

 

Voorwaarden

De lening is bedoeld voor particuliere woningbezitters, met een woning die ten tijde van de aanvraag tenminste tien jaar in gebruik is als woning. Het gaat om een lening tussen de € 2.500,00 en € 15.000,00. De looptijd van de lening is maximaal vijftien jaar. De aanvrager van de lening mag niet ouder zijn dan 75 jaar.

Meer informatie

Om er zeker van te zijn dat u de juiste (energiebesparende) maatregelen neemt, vereisen wij ten minste een energie quickscan. Deze quickscan kost ongeveer €175. Ook kan het zijn dat u voor de energiebesparende maatregelen moet verbouwen. Daarvoor heeft u een omgevingsvergunning nodig, waar kosten aan verbonden zijn.

Meer informatie over de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen vindt u in het Energieloket Stadskanaal