Groenstroken

Heeft u naast uw woning, tuin of land een groenstrook van de gemeente, dan kunt u dit stuk gemeentegrond mogelijk aankopen.

Hoe werkt het?

Wilt u grond van de gemeente kopen? Dat doet u door het aanvraagformulier aankoop groenstrook in te vullen en naar ons toe te sturen. Zorg dat uw verzoek bij ons binnen is tussen 1 januari tot en met 30 juni. In de periode daarna tot het einde van het kalenderjaar worden de aanvragen in behandeling genomen. Uiterlijk 31 december van hetzelfde jaar krijgt u antwoord van ons of u de grond van de gemeente mag overnemen.

Kosten

De prijs voor groenstroken is € 40,00 per m² kosten koper. Naast dit bedrag betaalt u de kosten voor het kadaster, voor de notaris en overdrachtsbelasting. De notaris mag u zelf kiezen.

Voorwaarden

Uw verzoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De groenstrook grenst direct aan uw tuin of erf.
  • U bent eigenaar van de woning en de tuin/het erf.
  • De ligging van kabels, leidingen, rioleringen en/of overige nutsvoorzieningen vormen geen bezwaar.
  • Er is geen bezwaar voor de verkeerssituatie.
  • Vanuit de omgeving zijn er geen bezwaren zoals het ontstaan van sociale onveiligheid en/of overlast.
  • Er zijn geen stedenbouwkundige of landschappelijke bezwaren en de groenstrook valt niet onder structureel groen.

Zijn er andere eigenaren van grond die ook grenzen aan de groenstrook?

Dan vraagt u allen schriftelijk toestemming aan. In dit geval verkopen wij de gehele groenstrook in één keer of wij verkopen deze niet.

Na uw aankoop

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de groenstrook. Het kan soms voorkomen dat wij kabels en leidingen moeten leggen en/of controleren in de door u gekochte grond. Hiervan wordt u vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld.

De bestemming van de grond verandert niet bij de verkoop ervan. Een bouwwerk plaatsen is dan ook in de meeste gevallen niet toegestaan. De strook grond mag u gebruiken voor uitbreiding van uw tuin. Op ruimtelijkeplannen.nl kunt u nagaan welke bestemming de groenstrook heeft.

  • In de meeste gevallen zal blijken dat de bestemming geen bebouwing toestaat op de groenstrook. In sommige gevallen is het wel mogelijk om te bouwen op de groenstrook. U heeft hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Om te bepalen of het mogelijk is, kunt u een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen via www.omgevingsloket.nl.
  • Is er volgens het bestemmingsplan wel bebouwing toegestaan? Dan kunt u een vergunningscheck doen om te bepalen of u een vergunning nodig heeft.