Mussel

Mussel is een klein en hecht dorp met een veenkoloniaal karakter. Musselkers zijn actief in het verenigingsleven, in de kerk en bij de activiteiten in het dorp. Mussel heeft een aantal winkels aan de Musselweg, zoals een supermarkt en een juwelierszaak. In de kern van het dorp staat Café Summertime. Hier ontmoeten bewoners elkaar voor allerlei activiteiten. Het café is de spil van het dorp.

Plaatselijk Belang Mussel

Plaatselijk Belang Mussel (PBM) is een actieve bewonersvertegenwoordiging. Naast het organiseren van diverse activiteiten in het dorp, zijn ze een goede gesprekspartner van de gemeente. PBM zoekt bij het organiseren van activiteiten de samenwerking met andere organisaties en verenigingen in het dorp. Zoals met de Handelsvereniging Ondernemend Mussel.

Dorpsplan

In 2019 heeft het bestuur van PBM het idee opgepakt om een dorpsplan te maken. Samen met de dorpscoördinator hebben zij in januari 2020 een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Aan de bewoners is gevraagd wat zij vonden van thema’s als wonen, (sociale) veiligheid en groen en verkeer. De opbrengst van die avond wordt gebruikt voor het opstellen van een dorpsplan. Het streven is om in 2021 een concept dorpsplan te hebben.

Lindenmeer

Het Lindenmeer is een ontmoetingsplek voor de Musselkers. Er wordt gevist, de jeugd speelt er en er wordt regelmatig een ommetje gemaakt rond het meer. Zowel het onderhoud rondom het Lindenmeer als het Lindenbos is in handen van PBM. Sinds enkele jaren woedt de Japanse duizendknoop rondom het Lindenmeer. PBM heeft het initiatief genomen om de Japanse duizendknoop op een ludieke manier te bestrijden. Vanaf 2019, vanaf half april tot oktober, grazen er akkervarkens rondom het Lindenmeer die de planten eten. Na drie jaar moet de Japanse duizendknoop helemaal bestreden zijn.

Handelsvereniging Ondernemend Mussel

In Mussel bruist het van de bedrijvigheid. Er zijn winkels, bouwbedrijven en een schildersbedrijf. De Handelsvereniging Ondernemend Mussel verbindt en versterkt de onderlinge band tussen de ondernemers. De ondernemers dragen een actief steentje bij aan de activiteiten in het dorp, zoals de jaarlijkse feestweek en de sinterklaasintocht.

Over Mussel

Aantal bewoners: ongeveer 1250
Aantal huishoudens: ongeveer 470
Dorpscoördinator: Anneke Boiten