Collectieve zorgverzekering

Heeft u weinig geld te besteden omdat u een laag inkomen heeft? Dan kunt u in aanmerking komen voor de collectieve ziektekostenverzekering, de GarantVerzorgd regeling. Hiervan kunt u gebruik maken als u een inkomen heeft tot 130% van de bijstandsnorm. Dit geldt zowel voor de GarantVerzorgd 1, 2 en 3.

Voordelen

  • U krijgt van Menzis een korting van 5% op de premie van de basisverzekering en 9% op de premie voor de aanvullende verzekeringen.
  • U krijgt vergoeding voor enkele zaken die niet vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering vergoed worden.

Het eigen risico van € 385,00 wordt alleen vergoed bij deelname aan de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd3 per 1 januari van het lopende kalenderjaar.

Voorwaarden

  • U bent (en uw mee te verzekeren partner is) 18 jaar of ouder
  • U heeft een zorgverzekering zonder vrijwillig eigen risico bij Menzis
  • Naast de basisverzekering bent u minimaal voor de aanvullende verzekering ExtraVerzorgd1 (EV1) en TandVerzorgd (TV) verzekerd (Als u een volledige gebitsprothese heeft, dan moet u een protheseverzekering afsluiten)
  • U heeft een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm.

Inkomensgrenzen (2020):

Voor de pakketten GarantVerzorgd 1, 2 en 3 geldt een inkomensgrens van 130% van de bijstandsnorm. Hieronder enkele voorbeeldnormen. Wij gaan uit van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm.

  • Echtpaar, samenwonenden: € 1.868,44 / AOW-gerechtigd € 1.984,50
  • Alleenstaande/alleenstaande ouder: € 1.307,90 / AOW-gerechtigd € 1.462,57

Vermogensgrens (2020):

  • Alleenstaande: € 6.225,00
  • Gezin: € 12.450,00

Het vermogen is het totaal van uw bezittingen, verminderd met uw eventuele schulden. De waarde in één auto wordt tot € 4.500,00 vrijgelaten. Een eigen woning telt niet mee.

Aanvragen collectieve zorgverzekering

Wilt u overstappen naar deze collectieve zorgverzekering, ga dan naar www.gezondverzekerd.nl. Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u op elk moment van het jaar overstappen. Bent u nog niet verzekerd bij Menzis? Dan moet u voor 1 januari de overstap maken.