Organisatiestructuur

De organisatie van de gemeente Stadskanaal bestaat uit één directeur en drie afdelingen. De gemeentelijke organisatie heeft ongeveer 250 medewerkers.

Directie

Gert-Jan van der Zanden is algemeen directeur en voorzitter van het managementteam en gemeentesecretaris.

Afdelingen

De gemeente Stadskanaal heeft drie afdelingen die weer bestaan uit een aantal teams:

  • Afdeling dienstverlening: klant contact centrum, documentaire informatievoorziening, informatie- en communicatietechnologie, ondersteuning, personeel en organisatie, financiën, inkoop, aanbesteding en subsidies, programmabureau en communicatie, bestuurlijk juridische zaken
  • Afdeling maatschappelijke zaken: beleid, trainings- en diagnosecentrum, jeugd, inkomen en zorg, handhaving, debiteuren en uitkeringsadministratie
  • Afdeling ruimtelijke ontwikkeling en beheer: beleid, beheer en infrastructuur, economische zaken, belastingen en geo-informatie, WABO