Najaarsnota

De najaarsnota is een tussentijdse verantwoording over de uitvoering van de begroting.

Gang van zaken

Het college biedt de raad de najaarsnota aan. Vervolgens geeft de raad een oordeel over de uitvoering van het beleid door het college, en besluit over de wijzigingen van de begroting.

Overzicht najaarsnota's