Afvalstoffenheffing

Elk jaar betaalt u afvalstoffenheffing. De gemeente betaalt met de opbrengsten van de afvalstoffenheffing het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afval. Ons uitgangspunt is dat de opbrengsten de kosten dekken.

Vast en variabel deel

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag (vastrecht) en een variabel bedrag (Diftar). Twee keer per jaar krijgt u een aanslag afvalstoffenheffing.

Hoogte afvalstoffenheffing 2018

Basisbedrag per huishouden per half jaar (vastrecht) -- € 62,50
Grijze container (per lediging) Groot (240 liter) € 3,95
-- Klein (140 liter) € 2,65
Groene container (per lediging) Groot (240 liter) € 2,40
-- Klein (140 liter) € 1,85
Ondergrondse container (per inworp) -- € 1,25
Grof huisvuil (tot 2m3) Zelf brengen naar brengstation € 6,00
-- Op aanvraag laten halen € 20.00

Kwijtschelding

Als u de afvalstoffenheffing niet kunt betalen, kunt u kwijtschelding aanvragen. Voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing schelden wij per kalenderjaar maximaal het volgende kwijt:

  • Groene container: 4 keer laten legen 
  • Grijze container: 12 keer laten legen 
  • Ondergrondse container: 21 inworpen

Extra afval door medische aandoening?

Het kan voorkomen dat u door medische oorzaken extra afval heeft. Bijvoorbeeld:

  • materiaal (nier)dialyse
  • incontinentiemateriaal 
  • afval in verband met een stoma

U kunt in deze gevallen soms een vergoeding van de gemeente krijgen. U vraagt de vergoeding aan per brief of per e-mail. Stuur een medische verklaring van een (huis)arts, ziekenhuis, Dialyse Centrum of zorgverzekeraar mee. Op deze verklaring moet de naam en geboortedatum van de betreffende persoon zijn vermeld.

Wij behandelen de aanvraag voor een vergoeding na afloop van een kalenderjaar. U moet de aanslag afvalstoffenheffing eerst op normale wijze betalen.