Rekenkamercommissie

Iedere gemeente is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. Onze gemeente heeft een rekenkamercommissie. De commissie heeft als doel om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken. Het voert onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de gemeente:

  • doelmatigheid: tegen niet te hoge kosten?
  • doeltreffendheid: haalt de gemeente haar doelen?
  • rechtmatigheid: is het volgens de regels gegaan?

Hiermee levert de rekenkamercommissie een bijdrage aan het afleggen van verantwoordelijkheid door het gemeentebestuur aan de inwoners. Door middel van onderzoek verkrijgt de commissie inzicht. Wat gaat goed, wat kan beter en wat zou eventueel beter moeten. Aan de hand daarvan doen ze aanbevelingen voor verbeteringen. De gemeenteraad stelt vervolgens vast wat met de uitkomsten en aanbevelingen van een onderzoek gebeurt.

De rekenkamercommissie is op 1 juli 2019 door de gemeenteraad geïnstalleerd en is onafhankelijk. Ze kan zelf bepalen welke onderzoeken worden gedaan en hoe dat wordt aangepakt. De rekenkamercommissie is niet specifiek gericht op het vaststellen van ‘wat is fout gegaan’. Het belangrijkste is dat met de resultaten van de onderzoeken een daadwerkelijke verbetering van de gemeentelijke organisatie kan worden bereikt.

 

Documenten

 

Jaarverslagen

 

De leden

Rom Afman

Mr. R. (Rom) Afman (voorzitter) werkt als jurist bij de Inspectie leefomgeving en transport. Daarvoor was hij werkzaam in diverse functies bij de Vrom-inspectie, provincie Friesland en de gemeente Aalsmeer. Afman is ook voorzitter van de rekenkamercommissie Heerenveen en lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen. Afman studeerde staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Greet Seinen

Drs. G. (Greet) Seinen (lid) is werkzaam als organisatieadviseur bij het expertisecentrum van de gemeente Emmen. Als  manager, programmamanager, adviseur en onderzoeker heeft ze veel ervaring met name in het sociaal domein. Voor de gemeente Groningen heeft ze gewerkt aan complexe transitieopgaven (2017-2019). Daarnaast werkt ze als zelfstandige en voert ze opdrachten uit voor bijvoorbeeld het ministerie van VWS of voor individuele gemeenten. Van 2016 t/m 2018 was zij lid van de rekenkamer Haren. Sinds maart van dit jaar maakt zij deel uit van de rekenkamercommissie Heerenveen.

Greet Seinen was in de afgelopen jaren politiek actief. Zo was zij van 2007 t/m 2014 lid van Provinciale Staten in Drenthe. Daar maakte zij deel uit van de commissie bestuur, financiën en economie en de commissie omgevingsbeleid. Seinen is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal Duitse taal en letterkunde, postdoctoraal bedrijfskunde). In 2019 rondde zij de postgraduate governance opleiding voor commissarissen & bestuurders af.

Yvon Goedhart

Mr. Y.H. (Yvon) Goedhart is secretaris van de rekenkamercommissie: y.goedhart-otten@stadskanaal.nl

Ze werkt vanaf 1 januari 2018 als plaatsvervangend griffier en secretaris van de rekenkamercommissie gemeente Midden-Groningen. Daarvoor was zij werkzaam in diverse functies bij de gemeente Slochteren, waaronder griffier. Ook is zij ambtelijk secretaris voor de rekenkamercommissie Stadskanaal. Goedhart is afgestudeerd in juridisch bestuurswetenschappelijk recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Emina Lukovac

Drs. E. (Emina) Lukovac RA (lid) is per 1 juni 2022 werkzaam als manager vakgroep Control, Financiën en Inkoop bij het Waterschap Friesland (Wetterskip). Daarvoor is ze 10 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Leeuwarden als adviseur control, senior bedrijfsvoeringsadviseur en in haar laatste functie was ze coördinator van de interne controle bij het Sociaal domein. Daar heeft ze diverse functionarissen in de verbetertrajecten begeleid en gecoacht bij de inbedding van de controles i.v.m. de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. Met ruim 6 jaar ervaring bij gerenommeerde accountantskantoren heeft ze ervaring opgedaan in de uitvoering van de controles, audits en verbetertrajecten evenals advisering op het bedrijfsvoeringsvlak betrekking hebben op diverse processen, van belastingprocessen tot aan de sociaal domein processen. Sinds 2014 maakt Emina als extern lid deel uit van de rekenkamercommissie Heerenveen.

Emina Lukovac is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal Accountancy en postdoctorale opleiding tot Registeraccountant).