Rekenkamercommissie

Iedere gemeente is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. Onze gemeente heeft een rekenkamercommissie. De commissie heeft als doel om de controlerende taak van de gemeenteraad te versterken en voert onderzoek uit naar:

  • doelmatigheid: tegen niet te hoge kosten?
  • doeltreffendheid: haalt de gemeente haar doelen?
  • rechtmatigheid: is het volgens de regels gegaan?

van het door de gemeente gevoerde bestuur. Dat doen ze door onderzoek uit te voeren naar het gevoerde beleid van de gemeente.

Op deze wijze levert de rekenkamercommissie een bijdrage aan het afleggen van verantwoordelijkheid, door het gemeentebestuur, aan de inwoners. Door middel van onderzoek kan inzicht worden verkregen in de vragen; wat goed gaat, wat beter kan en wat eventueel beter zou moeten. Op basis van onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen. Het laatste woord is aan de gemeenteraad om vast te stellen wat met de uitkomsten en aanbevelingen van een onderzoek gebeurt.

De rekenkamercommissie is op 1 juli 2019 door de gemeenteraad geïnstalleerd en is onafhankelijk. Ze kan zelf bepalen welke onderzoeken worden gedaan en hoe dat wordt aangepakt. De rekenkamercommissie is niet specifiek gericht op het vaststellen van ‘wat is fout gegaan’. Het belangrijkste is, dat met de resultaten van de onderzoeken een daadwerkelijke verbetering van de gemeentelijke organisatie kan worden bereikt.

De leden

Rom Afman

Mr. R. (Rom) Afman werkt als jurist bij de Inspectie leefomgeving en transport. Daarvoor was hij werkzaam in diverse functies bij de Vrom-inspectie, provincie Friesland en de gemeente Aalsmeer. Afman is ook voorzitter van de rekenkamercommissie Heerenveen en lid van de rekenkamercommissie Midden-Groningen. Afman studeerde staats- en bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Greet Seinen

Drs. G. (Greet) Seinen is werkzaam als organisatieadviseur bij het expertisecentrum van de gemeente Emmen. Als  manager, programmamanager, adviseur en onderzoeker heeft ze veel ervaring met name in het sociaal domein. Voor de gemeente Groningen heeft ze gewerkt aan complexe transitieopgaven (2017-2019). Daarnaast werkt ze als zelfstandige en voert ze opdrachten uit voor bijvoorbeeld het ministerie van VWS of voor individuele gemeenten. Van 2016 t/m 2018 was zij lid van de rekenkamer Haren en sinds maart van dit jaar maakt zij deel uit van de rekenkamercommissie Heerenveen. Greet Seinen was in de afgelopen jaren politiek actief. Zo was zij van 2007 t/m 2014 lid van Provinciale Staten in Drenthe en maakte zij deel uit van de commissie bestuur, financiën en economie en de commissie omgevingsbeleid. Seinen is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen (doctoraal Duitse taal en letterkunde, postdoctoraal bedrijfskunde). In 2019 rondde zij de postgraduate governance opleiding voor commissarissen & bestuurders af.

Yvon Goedhart

Mr. Y.H. (Yvon) Goedhart is secretaris van de rekenkamercommissie: y.goedhart-otten@stadskanaal.nl

Ze werkt vanaf 1 januari 2018 als plaatsvervangend griffier en secretaris van de rekenkamercommissie gemeente Midden-Groningen. Daarvoor was zij werkzaam in diverse functies bij de gemeente Slochteren, waaronder griffier. Ook is zij ambtelijk secretaris voor de rekenkamercommissie Stadskanaal. Goedhart is afgestudeerd in juridisch bestuurswetenschappelijk recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.