Commissie rechtsbescherming

De onafhankelijke commissie rechtsbescherming adviseert de gemeente over bezwaarschriften.

Als u bezwaar heeft gemaakt, behandelt de commissie rechtsbescherming uw bezwaarschrift in een hoorzitting. U wordt hiervoor uitgenodigd. Als er meerdere belanghebbenden zijn, worden ook zij door de commissie rechtsbescherming uitgenodigd. Na de toelichting van de belanghebbenden brengt de commissie rechtsbescherming advies uit aan de gemeente.

Het advies van commissie rechtsbescherming is niet bindend, maar wel zwaarwegend. Als de gemeente wil afwijken van het advies moet de gemeente dit goed motiveren. Na het advies neemt de gemeente een nieuw besluit. Bent u het ook niet eens met het nieuwe besluit? Dan kunt u in beroep. Meestal gaat u in beroep bij de rechtbank in Groningen. Hoe u dat moet doen staat in de brief die u van de gemeente ontvangt, waarin de gemeente een besluit op uw bezwaar neemt.

Leden commissie rechtsbescherming

  • De heer mr. S.H. Spoormans, voorzitter en lid
  • Mevrouw M. Kuil, secretaris
  • De heer mr. G. Heiminge, lid en plaatsvervangend voorzitter 
  • Mevrouw mr. A.B. van Ulsen, lid en plaatsvervangend voorzitter
  • De heer mr. K. Jongsma, plaatsvervangend lid
  • Mevrouw mr. C.M. Hovingh, plaatsvervangend lid