Nieuwsoverzicht

Oranje lint met medaille Daarnaast tekst: Veteranen ingezet in dienst van de vrede

Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen gaat de gemeentelijke veteranendag dit jaar niet door.

Toetsenbord en geld onder computermuis

Maakt u op dit moment gebruik van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers en heeft u tot en met mei een Tozo-uitkering ontvangen? Dan kunt u mogelijk langer gebruikmaken van de…

Vanaf maandag 29 juni start de gemeente met het onderhoud van een groot aantal kilometers fietspaden in de hele gemeente. De afgelopen periode zijn er veel meldingen binnengekomen over de fietspaden…

De noodverordening corona is een document waarin staat wat het kabinet heeft afgesproken over de coronamaatregelen. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak, want samen moeten we ervoor zorgen…

De gemeente heeft nieuwe beplanting in de groenperken. De afgelopen jaren was er weinig aandacht besteed aan planten die ‘op’ en ‘versleten’ zijn. Deze oude beplanting kostte inmiddels veel onderhoud…

logo gemeente Stadskanaal

Het college van Stadskanaal heeft de voorjaarsnota vastgesteld. Het verwachte tekort loopt in 2020 op tot 6 miljoen euro, vergelijkbaar met het tekort over 2019. Ook meerjarig en structureel kleuren…

Koeien in het landschap Onstwedde

De gemeente Stadskanaal is bezig met het maken van een omgevingsplan voor het hele gemeentelijke grondgebied. Dit omgevingsplan komt in de plaats van de huidige bestemmingsplannen die de gemeente nu…