Nieuwsoverzicht

De gemeente heeft in november 2020 samen met woningcorporaties Lefier en Woonservice, Woonzorg Nederland, en de huurdersverenigingen de Koepel en Samen Sterk, prestatieafspraken ondertekend voor…

Foto van de Eurobrug in Stadskanaal

Tot 18 december hadden de ondernemers in het centrum van Stadskanaal de mogelijkheid hun stem uit te brengen over de nieuwe Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). De oude regeling (Verordening) liep tot eind…

Tijdens de lockdown gelden andere regels voor het sporten.

Oversteekplaats leerlingen

Vanwege de nieuwe lockdown zijn alle scholen tot 25 januari 2021 gesloten.

Afbeelding corona virus in de kleuren blauw en geel

Tozo staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers en ondersteunt zelfstandige ondernemers, waaronder zzp’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen…

Collage Compost aanbrengen groenperken

Aan het woord … Na het afknippen van de bovengrondse delen van de oude beplanting bij de aanpak groenperken, volgt de derde stap. Het aanbrengen van compost in de groenperken om de bodem te…

Op de foto, de letter S van het logo gemeente Stadskanaal

De gemeente ondersteunt het initiatief om, net als de voorgaande 10 jaar, voor het winkelgebied Stadskanaal centrum een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in te voeren. Omdat de Verordening die de BIZ…