Openbare zittingen

Digitale openbare zitting centraal stembureau en hoofdstembureau

De gemeente maakt het mogelijk de openbare zittingen voor belangstellenden via een livestream te volgen. Hierover maken wij later op deze pagina meer bekend.

Geldigheid kandidatenlijsten

Op 4 februari 2022 om 10.00 uur maakt het centraal stembureau in een openbare zitting haar beslissing bekend over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de daarop voorkomende kandidaten. Ook worden in deze zitting de geldige lijsten genummerd. Van de zitting voor het vaststellen van de geldigheid en nummering van kandidatenlijsten maakt het centraal stembureau een proces-verbaal op en legt dit ter inzage.

Vaststelling aantal stemmen

Op 16 maart 2022 na 21.00 uur en nadat de stemmen geteld zijn worden ten aanzien van iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen vastgesteld.

Uitslag

Op 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt  het hoofdstembureau in een openbare zitting de aantallen stemmen vast. Aansluitend aan deze zitting stelt het centraal stembureau in een openbare zitting de uitslag vast.