Werken bij de gemeente

Gemeente Stadskanaal is een open, dynamische organisatie die toekomstgericht werkt aan een optimaal woon-, werk- en leefklimaat voor haar inwoners. Ongeveer 240 medewerkers zetten zich dagelijks in voor een efficiënte en klantgerichte dienstverlening voor inwoners en ondernemers.

De gemeente Stadskanaal is een gemeente met 33.000 inwoners. Gelegen in Oost-Groningen vervult Stadskanaal een centrumfunctie voor zijn omgeving. Stadskanaal kent veel bedrijvigheid en heeft veel goede voorzieningen die wonen, werken en verblijven aantrekkelijk maken. De verschillende kernen van Stadskanaal zijn gelegen in een groene omgeving: het veenkoloniale kanaallandschap én het lichtglooiende Westerwoldse zandlandschap.

Vacatures

Hieronder vindt u een overzicht van de huidige vacatures bij de gemeente Stadskanaal:

Stages

De gemeente Stadskanaal staat altijd open voor stagiaires wanneer daar ruimte voor is. Interesse in het doen van een stage of afstudeeropdracht bij gemeente Stadskanaal? Schrijf dan een brief naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal, of stuur een e-mail naar gemeente@stadskanaal.nl. Stuur ook altijd je CV mee.

Zet in de brief of e-mail:

  • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • Je opleiding, en hoeveelstejaars je bent
  • Of je een stage of afstudeeropdracht wilt doen
  • Om welke periode het gaat
  • Of er een afdeling of soort opdracht is die je voorkeur heeft

Op basis van je brief en CV  kijken wij wat de mogelijkheden zijn. Wij nemen daarover contact met je op.