Inzageverzoek

U kunt inzage vragen in de gegevens die de gemeente van u verwerkt, volgens de regels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente reageert in principe binnen een maand op uw verzoek. Als het inzageverzoek complex blijkt te zijn of al veel inzageverzoeken zijn ontvangen, mag de termijn met maximaal twee maanden verlengd worden. Wanneer de gemeente uw gegevens ter inzage heeft, ontvangt u bericht om langs te komen. U mag alleen uw eigen persoonsgegevens inzien, daarom is het belangrijk dat de gemeente u kan identificeren. Neem uw legitimatiebewijs bij uw bezoek mee.
 

 

Formulier inzageverzoek