Groenperken

In het seizoen 2019-2020 is gestart met de eerste fase van de aanpak groenperken. Dit zijn de perken waarvan de planten ‘op’ en ‘versleten’ zijn. Deze oude beplanting kostte inmiddels veel onderhoud en kwam niet meer tot haar recht. De tweede fase 2020-2021 is eind oktober gestart. Hieronder alle informatie over de verschillende stappen in de aanpak groenperken:

Tweede fase groenperken

Voor de tweede fase is eind oktober de inventarisatie van groenperken gestart. Om te bepalen welke groenperken versleten zijn en het hardst aan nieuwe beplanting toe zijn. Dit is gedaan in overleg met de wijkraden. In november en december is Wedeka gestart met het afknippen en afvoeren van de beplanting en het aanbrengen van compost op de bodem.  De hoop is op groeizaam weer, zodat er volgend jaar een oase van fleur en kleur zal ontstaan.

Op deze kaart ziet u welke perken bij u in de buurt zijn voorzien van nieuwe beplanting. Als u op een perk klikt, dan ziet u welke beplanting hier is gekomen. Eind oktober staan hier de groenperken in die begin volgend jaar aan de beurt zijn om aan te pakken.

Wat wordt wanneer aangepakt?

Wat

Wie

Wanneer

Inventarisatie versleten groenperken                                            Gemeente in overleg met wijkraden                                                                   eind oktober
Afknippen oude beplantingWedekaeind oktober tot december
Compost in groenperkenWedekadecember tot maart
Uitgraven groenperken – met zeefAannemervanaf januari 2021
Egaliseren groenperken – met kraanWedekajanuari / februari
Nieuwe beplanting in groenperkenWedekamaart / april

 

Wat betekent dit voor u?

Worden bij u in de wijk nog werkzaamheden uitgevoerd? Dan gebeurt dit in drie fasen. Eerst worden de bovengrondse planten afgeknipt en afgevoerd, waarna compost wordt aangebracht. Met een mobiele zeefmachine installatie zorgen we ervoor dat de grond en compost goed gemengd wordt. Daarna vlakken we de grond weer uit en worden de planten erin gezet. Het resultaat? Een fleurig en kleurige plantenperk.

Het groenafval gaat naar de stort. In enkele gevallen zal de uitvoerder de afvalresten verzamelen op een parkeerplaats of grasveld om daarna de bult in één keer weg te brengen. Bij het kiezen van de plekken om het afval te verzamelen houdt de aannemer zoveel mogelijk rekening met de parkeerdruk in de wijken. Na het afvoeren worden de plekken netjes opgeruimd en aangeveegd. Als de werkzaamheden bij u in de straat zijn dan ontvangt u hierover een brief van de aannemer.

Terugblik eerste fase

In totaal zijn in de eerste fase ongeveer 700 groenperken met een oppervlak van 37.500m2 aangepakt. De nieuwe beplanting bestaat uit 30.000 m2 bloeiende sierheesters en vaste planten.
Na het aanplanten kwam vanaf het voorjaar een zeer lange periode van droogte. Dit zijn slechte omstandigheden voor nieuwe planten. De inschatting op dat moment was dat 30% van de planten zouden uitdrogen. Door intensief water te geven en de planten te snoeien is de schade beperkt gebleven. Hierdoor is er slechts 10% van de planten dood gegaan, maar er is helaas weinig bloei geweest dit jaar. Daarom gaan we vanaf januari 2021 de volgende beplanting vervangen:

  • In 94 van de groenperken komen nieuwe planten.
    • In 15 perken komt nieuw gras.
    • In 79 perken komen (deels) nieuwe sierheesters en vaste planten.

Achtergrond aanpak bloemperken

Bij de nieuwe beplanting is per locatie rekening gehouden met onder andere schaduw, zoutschade, droogte en de mate van onderhoud. Bijen, vlinders en overige insecten profiteren van de nieuwe beplanting. Met de toename van de biodiversiteit worden ook meer ziekten en plagen voorkomen. De overige 7.500m2 aan perken zijn voorzien van graszaden. Er wordt voor gras gekozen als dit noodzakelijk is door vervelende onkruiden. Vanuit de wetgeving mag de gemeente hiervoor namelijk geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken. Door frequent te maaien zullen de onkruiden verdwijnen. Over enkele jaren, als de onkruiden verdwenen zijn, kan overwogen worden om dan alsnog sierheesters of vaste planten in het groenperk te plaatsen.