Raadsvergadering

23 september 2019
19.30 uur

De gemeenteraad vergadert op maandag 23 september 2019. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd om de vergadering te bezoeken.

De vergaderstukken inzien

De vergaderstukken liggen een week voorafgaand aan de vergadering ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken online bekijken via het speciale onderdeel gemeenteraad op deze website.

Op de agenda staat:

Besluitvorming met debat

  • Verklaring van geen bedenkingen “Onstwedde, Alteveer en Mussel, Barkelazwet, Zonnepark Alteveer”
  • Vaststellen Startdocument Regionale Energiestrategie Groningen
  • Vervangen ondergrondse containers
  • Rapport commissie openbaar onderwijs
  • Voordracht herbenoeming leden Raad van Toezicht Scholengroep OPRON

De vergaderstukken liggen ter inzage in het klantcontactcentrum in het gemeentehuis. U kunt de vergaderstukken ook bekijken en downloaden vanaf de website van de gemeente.

Mogelijkheid tot inspreken

Wilt u gebruiken van de mogelijkheid om in te spreken? Meldt u zich dan vooraf aan bij de griffie op telefoonnummer (0599) – 631659. U kunt ook een e-mail sturen naar griffie@stadskanaal.nl.

Vermeld uw naam, de vergadering en het onderwerp waarover u wilt inspreken.

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.stadskanaal.nl/ontdek-de-gemeente/evenementen/evenement/artikel/raadsvergadering-174.html