Vergadering Participatieraad

13 maart 2019
13.30 uur

De Participatieraad vergadert op woensdag 13 maart.

Op de agenda staat onder andere:

Renée Broens komt langs inzake GUPTA en Refaja-ontwikkelingen
 

Verslag en actielijst

 • Verslag vergadering PRS 20 februari 2019 
 • Actielijst vergadering PRS 20 februari 2019
   

Mededelingen/informatie en ingekomen stukken gemeente +

 • Stand van zaken Participatiewet
 • Stand van zaken Wmo
 • Stand van zaken Jeugdzorg

 

Werkgroepen:

 • Werkgroep Participatiewet
 • Werkgroep Verkeer
 • Werkgroep Vervoer
 • Werkgroep Communicatie
 • Werkgroep Armoedebeleid
 • Werkgroep Wmo
 • Werkgroep financiën
 • Werkgroep jeugd
 • Werkgroep toegankelijkheid
 • Werkgroep Wonen/Lokaal Akkoord
 • Werkgroep Laaggeletterdheid
 • Werkgroep Eenzaamheid
 • Werkgroep Mantelzorg
 • Bespreekpunten t.b.v. aprilvergadering

 

Mededelingen/informatie Participatieraad

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Deel op LinkedInMail dit Artikel

Delen via e-mail

https://www.stadskanaal.nl/ontdek-de-gemeente/evenementen/evenement/artikel/detail/News/vergadering-participatieraad-255.html