Raadsvergadering

12 november 2018
19.30 uur

De gemeenteraad vergadert op maandag 12 november.

De vergadering is openbaar.

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: raadzaal gemeentehuis (Raadhuisplein 1)