Circusvergunning

Een circusvergunning is toestemming van de gemeente om één of meer circusvoorstellingen te mogen houden. Deze toestemming is nodig omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het ordelijke verloop van het evenement. Ook beoordeelt de gemeente of het circus niet met een ander groot evenement in de gemeente samenvalt.

U vraagt een circusvergunning aan in het jaar voorafgaand aan het jaar van de voorstellingen. Zo kunnen wij de voorstellingen inpassen in onze evenementenkalender. Voor de te plaatsen tent moet u ook een omgevingsvergunning voor gebruik aanvragen in het kader van brandveiligheid.

U ontvangt binnen zes weken schriftelijk bericht van ons over het goedkeuren of afwijzen van uw vergunningaanvraag. Deze termijn kan verlengd worden met nog eens zes weken.

Aanvragen

U vraagt de circusvergunning schriftelijk aan. De ondertekende brief stuurt u naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Uw brief bevat de volgende gegevens:

  • Naam en adres van de aanvrager
  • Gegevens over de gewenste locatie
  • Gegevens over de gewenste voorstellingsdata
  • Gegevens over de circustent: Afmetingen, nooduitgangen, verlichting, etcetera

Kosten

Een circusvergunning kost € 23,84 (2022).

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.