Uitkering voor zelfstandigen 55 jaar en ouder (IOAZ)

U kunt vanaf 55 jaar een IOAZ uitkering aanvragen als u wilt stoppen met uw bedrijf. De uitkering vult het inkomen van u en uw partner aan tot het bijstandsniveau. U kunt deze uitkering krijgen van 55 tot 65 jaar. In de volgende gevallen heeft u recht op een IOAZ uitkering:

 • U bent zelfstandige met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • U stopt uw bedrijf binnen anderhalf jaar.
 • Uw bedrijf is rechtmatig gevestigd.
 • U bent tussen de 55 en 65 jaar.
 • U werkt(e) minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf of beroep, of u werkt(e) minimaal 875 uur en uw partner minimaal 525 uur.
 • De inkomsten uit uw bedrijf waren over de laatste drie boekjaren gemiddeld lager dan € 25.380,00 (2019) bruto per jaar.
 • U heeft onmiddellijk voorafgaand aan de datum van uw aanvraag gedurende drie jaar rechtmatig als zelfstandige in Nederland gewerkt. In de zeven jaar daarvoor heeft u als zelfstandige of in loondienst gewerkt.
 • U woont zelfstandig in de gemeente Stadskanaal.
 • U (en/of uw partner) heeft (hebben) geen andere inkomsten waarmee u in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Hoe hoog is de IOAZ

De IOAZ vult uw inkomen aan tot bijstandsniveau. Twee soorten inkomsten zijn van invloed op de hoogte van uw uitkering:

 • Inkomsten uit werk van u of uw partner.
 • Inkomsten in verband met werk (bijvoorbeeld: WW , WAO , VUT , pensioen, studiefinanciering, winst uit onderneming).

Vermogen is uw totaal aan bezittingen zoals spaargeld, een eigen huis, een auto en sieraden, verminderd met de schulden die u moet aflossen. De waarde hiervan wordt altijd uitgedrukt in geld. Uw vermogen tot € 134.521,00 wordt buiten beschouwing gelaten. Heeft u meer, dan wordt 4% van het meerdere beschouwd als inkomen.

Aanvragen

U moet de IOAZ-uitkering aanvragen voordat u met uw zelfstandig beroep of eigen bedrijf bent gestopt. U vraagt een IOAZ-uitkering aan in de gemeente waar u woont (dus niet in de gemeente waar uw bedrijf gevestigd is). U doet de aanvraag in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Dat kan op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. De procedure duurt maximaal acht weken vanaf aanvraagdatum en kan in sommige gevallen worden verlengd. Bijvoorbeeld wanneer er moet worden gewacht op aanvullende gegevens. Zorg dat daarom u alle gevraagde informatie op tijd aanlevert. Zo voorkomt u dat de procedure langer gaat duren.

Kosten

Aan het aanvragen van IOAZ uitkering zijn geen kosten verbonden.

Meer weten?

Heeft u nog vragen dan kunt u op werkdagen ons Klant Contact Centrum bellen via (0599) 631 631.

Tegenprestatie

De gemeente vraagt aan mensen met een bijstandsuitkering, IOAW of IOAZ om iets terug te doen voor zijn of haar uitkering. We noemen dit een tegenprestatie. De tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Bekijk de kenmerken en voorbeelden.