Jaarstukken 2021

17 juni
Euromunten met tandwielen erom heen

De raadsgriffier van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de Jaarstukken 2021 van de gemeente Stadskanaal ter inzage liggen in het gemeentehuis. Tijdens onze openingstijden kunt u ze inzien. U kunt ze ook online bekijken via de website van de gemeenteraad. De gemeenteraad vergadert op 11 juli 2022 over de jaarrekening.