Ondanks dat Nederland tot een van de dichtstbevolkte landen van de wereld behoort, hebben regio’s zoals Zuidoost-Groningen te maken met bevolkingskrimp. Bevolkingsdaling hangt vaak samen met een zwakke economische situatie en kan vervolgens ook weer leiden tot verdere verzwakking van de regionale economie. Ook komen voorzieningen, sociale cohesie en verkoopbaarheid van woningen onder druk te staan.

Vooral de afname van het aantal jongeren baart zorgen. Met de keuze voor een vertrek naar stedelijke gebieden voor opleiding, woonruimte en/of werk verdwijnt een potentiele beroepsbevolking en hun mogelijke nageslacht uit de regio. Een afname van jonge hoger opgeleiden zorgt bovendien voor een ‘brain drain’ en dit kan leiden tot het verdwijnen van hoogwaardig werk. En eenmaal vertrokken komen jongeren ook niet snel terug. Maar is het vertrek een keuze of worden ze gedwongen om te vertrekken?

Inzicht krijgen in de denkbeelden van jongeren zelf

Om daar achter te komen heeft de gemeente Stadskanaal een enquête gehouden onder jongeren. In deze enquête geven ze hun visie over de eigen geboorteregio. De enquête laat zien waar jongeren mogelijkheden en kansen zien en waar de obstakels zitten voor een toekomst in Zuidoost-Groningen. Ze geven ook hun mening over onderwerpen als wonen, voorzieningen, onderwijs en werk.

De uitkomsten van de enquête zijn besproken tijdens een congres op 30 januari in theater Geert Teis. In vier werksessies hebben de in totaal ruim 100 bezoekers concrete ideeën bedacht voor een betere leefomgeving. Deze ideeën worden op dit moment geïnventariseerd. Binnenkort zetten we ze op deze pagina.

De enquête is alvast te lezen in het bijgevoegde PDF bestand:

Genoeg om voor te Blijven