Vertrek naar het buitenland

Als u langer dan acht maanden in een jaar in het buitenland bent, moet u aangifte van vertrek naar het buitenland doen. Dit doet u bij uw huidige gemeente. Ook als de periode van acht maanden niet aaneengesloten is moet u aangifte van vertrek naar het buitenland doen.

Werkwijze

U kunt uw vertrek doorgeven op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Dit doet u vanaf 5 dagen voor uw vertrek, niet eerder.

Voorwaarden

Wie kan het vertrek doorgeven?

  • Uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
  • Voor een kind tot 16 jaar: ouder, voogd of verzorger;
  • Een ouder en een meerderjarig kind kunnen het vertrek voor elkaar doorgeven als het nieuwe adres hetzelfde is;
  • Echtgenoten of geregistreerde partners, als zij samen naar hetzelfde adres vertrekken;
  • Curator, als u onder curatele staat;
  • Een hoofd van een instelling voor gezondheidszorg, als de patiĆ«nt zelf niet in staat is om het vertrek door te geven;
  • Een door u gemachtigd persoon van 18 jaar of ouder.

Als u samenwoont (dus niet geregistreerd bent als partner), dan moet iedereen voor zichzelf het vertrek doorgeven. U kunt elkaar wel machtigen.

Meenemen

Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Meer informatie

Kunt u uw vertrek niet zelf doorgeven? Dan kunt u iemand machtigen om voor u uw vertrek door te geven.

De machtiging moet de volgende informatie bevatten:

  • Naam, adres, postcode en woonplaats van u en van de persoon die u wilt machtigen;
  • De geboortedatum van u en van de persoon die u wilt machtigen;
  • Een kopie van de legitimatie van u en van de persoon die u wilt machtigen.