Geheimhouding persoonsgegevens

Uw adres wordt zonder uw schriftelijke toestemming niet aan particulieren of commerciële instellingen doorgegeven. Maatschappelijke instellingen zoals kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk mogen uw gegevens wél opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Let op: dit geldt niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst.

Hoe werkt het

U kunt een verzoek geheimhouding persoonsgegevens indienen via het formulier verzoek geheimhouding persoonsgegevens. Het ingevulde formulier stuurt u naar gemeente Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Voeg een kopie van uw legitimatiebewijs toe.

U kunt ook langskomen tijdens de openingstijden van burgerzaken. Neem uw legitimatiebewijs mee.

De gemeente is verplicht binnen vier weken aan het verzoek te voldoen.